Poznaj trendy logistyczne na rok 2022

2022-02-18

Jesteś ciekawy jak będą wyglądały trendy logistyczne na 2022 rok? Ubiegłe dwa lata pokazały, że popyt jest niestabilny w sposób, z którym nigdy wcześniej nie musieliśmy się zmagać, a deficyt siły roboczej sprawił, że potężnym wysiłkiem jest po prostu dostarczenie towarów do miejsca przeznaczenia. Pandemia doprowadziła do turbulencji w łańcuchu dostaw, w wyniku czego coraz więcej firm dąży do automatyzacji i cyfryzacji, aby zoptymalizować swoje procesy logistyczne. Wyzwania z którymi przyszło się zmierzyć w związku z COVID-19 wysunęły koncepcję transformacji cyfrowej na pierwszy plan w ciągu ostatnich 2 lat.

Pozostawanie na bieżąco z wiadomościami i trendami w obszarze logistyki i łańcucha dostaw będzie miało zasadnicze znaczenie dla sprzedawców detalicznych i firm logistycznych, które chcą zostać liderami w 2022 roku. Priorytetem staje się teraz stworzenie bezpiecznego środowiska pracy, a jednocześnie wiedza o tym, jak zaadaptować się do zakłóceń, które mogą wystąpić zarówno w dostawach surowców z zagranicy, jak i w transporcie i transporcie produktów na poziomie krajowym. A wszystko to opiera się na coraz szybszym rozwoju handlu elektronicznego, z oknami dostaw, które na poziomie lokalnym mogą być tak krótkie, jak kilka minut.

Zrównoważona logistyka

Ten trend logistyczny obserwujemy rok po roku. Zielona logistyka polega na wdrażaniu przyjaznych dla środowiska procesów logistycznych. Jaki jest jej cel? Permanentne poszukiwanie nowych metod wytwarzania, przechowywania i dystrybucji produktów w sposób, który zmniejsza ślad węglowy, zanieczyszczenie i odpady we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw.

Detaliczne łańcuchy dostaw są największymi wytwórcami emisji dwutlenku węgla, odpowiedzialnymi za ponad 50% emisji CO2 w przemyśle.

Głównym winowajcom jest tutaj transport w połączeniu ze wzrostem popytu w handlu elektronicznym. Według ostatnich badań w 2030 r. wzrost handlu elektronicznego doprowadzi do ponad 30% wzrostu emisji dwutlenku węgla związanej z dostawami.

Oczekiwania klientów dotyczących zrównoważonych dostaw i logistyki, sprzedawcy detaliczni zaczynają bazować na swoich dostawcach usług logistycznych ostatniej mili, aby pomóc im zmniejszyć, obserwować, mierzyć i raportować emisje dwutlenku węgla - a nawet pomóc im przekazać redukcję emisji konsumentom.

Włączenie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw – zwłaszcza poprzez zrównoważone opcje realizacji zamówień eCommerce i operacje dostaw – pomoże łańcuchom dostaw zostać konkurencyjnymi, a nawet zwiększyć udział w rynku w 2022 r. i później.

Kolejnym rozwiązaniem dla firm, które chcą zredukować zużycie energii przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości łańcucha dostaw jest instalacja zautomatyzowanych systemów magazynowania i pobierania (AS/RS).

Szybki handel: 10-minutowe dostawy?

Znajdujemy się w wyjątkowym etapie zmienności popytu i momentalnie rosnących oczekiwań konsumentów. Aby podołać zmieniającym się potrzebom klientów, łańcuchy dostaw muszą poruszać się szybciej niż kiedyś. Najnowszy trend logistyczny na rok 2022 polega na przejściu od dostaw tego samego dnia do ultraszybkich dostaw w mniej niż godzinę. Quick commerce (qcommerce) rewolucjonizuje logistykę, a w szczególności dwa aspekty związane z handlem online: szybkość i wygodę w dostawie zamówień.

Potrzeba niemal natychmiastowych dostaw powstała w wyniku zmiany mentalności i nawyków zakupowych użytkowników, którzy cenią szybkość, obsługę i obsługę klienta nad możliwą zniżką lub bezpłatną wysyłką.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Na początek będzie to oznaczać zwiększenie widoczności i łączności w całym łańcuchu dostaw. Będzie to również oznaczać wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w nowy i interesujący sposób.

Wzmocnienie odporności łańcucha dostaw

Zakłócenie łańcucha dostaw to zmiana dowolnej fazy łańcucha dostaw wywołana przez czynniki zewnętrzne w stosunku do produktu, np. zmiany w ustawodawstwie, warunki pogodowe czy cyberataki. Odporny łańcuch dostaw to taki, który jest gotowy do rozwiązania i zminimalizowania różnych zakłóceń, z którymi się spotyka, aby odzyskać poziom usług, produkcji i dystrybucji po wszelkich incydentach, które mogą mieć miejsce.

Instytut Badawczy Capgemini przeprowadziła badanie, które pokazuję, że 62% firm uważa, że zwiększenie odporności łańcucha dostaw powinno być priorytetem w następstwie pandemii Covid-19. Jest to jedno z największych wyzwań dla sektora logistycznego w 2022 roku.

Hiperautomacja

Oczekuje się, że w 2022 r. firmy zwiększą poziom automatyzacji logistyki, zastępując cykliczne procesy ręczne zautomatyzowanymi systemami transportu i magazynowania (AS/RS) zdolnymi do podejmowania decyzji, które napędzają łańcuch dostaw.

By zwiększyć analityczną i predykcyjną zdolność hiperautomacji, stosuje się takie technologie:

Big data: przetwarza dużą ilość informacji, których nie można przeanalizować tradycyjnymi metodami. Obejmuje to zarówno dane ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane.

  • Sztuczna inteligencja: sprzyja inteligentnemu podejmowaniu decyzji w celu wykonywania zautomatyzowanych operacji bez interwencji człowieka.
  • Uczenie maszynowe: służy do przetwarzania ogromnej ilości informacji i identyfikowania wzorców. W ten sposób sam algorytm stale udoskonala swoje procesy, aby uzyskać coraz dokładniejsze wyniki.

Szybkość reakcji tych technologii można zwiększyć, wdrażając obliczenia kwantowe. Polega to na zastosowaniu praw mechaniki kwantowej do dziedziny IT w celu zwiększenia mocy obliczeniowej.

NFT i blockchain w logistyce

Już w ubiegłym roku technologia Blockchain była trendem w branży logistycznej. Najprawdopodobniej będzie to miało również miejsce w 2022 r., w celu zwiększenia bezpieczeństwa, przejrzystości i skuteczności komunikacji między interesariuszami łańcucha dostaw.

Trend ten doprowadził również do pojawienia się NFT (niezamiennych tokenów), dokumentów cyfrowych podobnych do umów, które są rejestrowane za pomocą technologii blockchain. W przypadku logistyki może to zwiększyć bezpieczeństwo, elastyczność i przejrzystość podczas konsultowania i przekazywania wszystkich informacji związanych z konkretnym produktem. Chociaż technologia ta jest nadal w fazie eksperymentalnej, NFT mogą oferować pełną identyfikowalność w logistyce i stałe śledzenie w czasie rzeczywistym danego przedmiotu, ponieważ znają wszystkie metadane towarów.

Logistyka w 2022 roku: ostateczny skok w kierunku Przemysłu 4.0?

Branża logistyczna i transportowa zawsze ewoluowała, a rok 2022 nie będzie inny. Nowe trendy logistyczne na ten rok mają sprzyjać bardziej odpornej logistyce poprzez cyfryzację i automatyzację. Celem jest uniknięcie kolejnego kryzysu łańcucha dostaw i wyjście sektora z pandemii poprzez dokonanie ostatecznego skoku w kierunku modernizacji zgodnie z Przemysłem 4.0.

Rok 2022 to rok pełen nowych wyzwań i wymagań, w którym logistyka będzie nadal odgrywać ważną rolę w naszym codziennym życiu. Chcesz zoptymalizować swoją wydajność operacyjną zgodnie z aktualnymi trendami w logistyce? Nie wahaj się i skontaktuj się z nami, zaufanym zintegrowanym dostawcą usług logistycznych z rozległą wiedzą. Doradzimy Ci, jak najlepiej wykorzystać procesy logistyczne.