Usługi celne

W obrocie handlowym poza unijnym, gwarantujemy swobodne dysponowanie towarem przez klienta, praktycznie natychmiast po jego dostarczeniu do magazynu. Wprowadzenie przez Unię Europejską procedur uproszczonych, powoduje szereg korzyści. Myślimy tu o tzw. „procedurze uproszczeń w miejscu” polegającej na tym, że towar dostarczany jest bezpośrednio do firmy a wszystkie czynności są wykonywane przez upoważnioną agencję celną. Jedną z korzyści w tym przypadku jest przesunięcie terminu płatności należności celnych oraz rozliczenie podatku od towarów i usług z tytułu importu w deklaracji podatkowej. Następnym udogodnieniem jest możliwość składania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, jak również uzyskanie pozwolenia na wystawianie niepreferencyjnych świadectw „ in blanco” oraz korzystanie z procedury uproszczonej-upoważniony nadawca TIR. Pozwala to na swobodne dysponowanie towarem przez klienta, niemalże natychmiastowe zwolnienie środka transportu, usprawnienie obiegu dokumentów celnych, co dodatkowo poprawia konkurencyjność i płynność finansową firmy. Posiadanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) przez agencję celną S.MED oraz możliwość otwarcia pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej w połączeniu z szybkim dokonywaniem zgłoszeń celnych poprzez system elektroniczny to istotne atuty w trakcie naszej współpracy.