UTH Uczelnia Techniczno Handlowa im H.Chodkowskiej w Warszawie

Prowadzimy ożywioną współpracę na linii biznes-nauka, chętnie dzielimy się wiedzą, współpracujemy z Uczelniami w zakresie wykładów dydaktycznych, organizacji praktyk i staży. Chętnie zatrudniamy studentów do działu transportu oraz operacji w magazynach.

WAT Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Utrzymujemy bliska współpracę z Wydziałem Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie, wymieniamy się wiedzą, organizujemy case study dla studentów, którzy mogą porównać posiadaną wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyków, organizujemy praktyki i staże oraz zatrudniamy studentów.