Jak budować skalowalny biznes dzięki wirtualizacji i cyfryzacji ?

2021-10-18

Chociaż istnieje wiele potencjalnych problemów, które mogą ograniczać Twoje możliwości, to często ograniczeniem dla rozwoju biznesu jest brak odpowiednich procesów umożliwiających skalowanie. Dzieje się tak, ponieważ kiedy większość małych firm zaczyna szybko rosnąć, nie ma czasu ani zasobów, aby zainwestować w procesy. Wraz z rozwojem firmy rośnie liczba osób, które się w niej znajdują, więc z czasem wszyscy ci ludzie i ich zarządzanie staną się ograniczeniem dla Twojej możliwości dalszego skalowania.

Odpowiedzią na skalowanie biznesu jest inwestowanie w nowe technologie cyfrowe i integracje systemowe w celu usunięcia ograniczeń kapitału ludzkiego poprzez zwiększenie ich wydajności i możliwości.

1. Digitalizuj, aby ulepszyć swoją firmę

Jeden z moich znajomych odkrył, że jego pracownicy poświęcają dużo czasu na potencjalne projekty, z którymi w efekcie nic się potem nie dzieje. Ponad połowa ich czasu pracy była marnowana! Zmieniło się to, gdy zaczęto stosować podpisy elektroniczne, które ułatwiły i przyspieszyły obieg dokumentów, co z kolei wpłynęło na szybkość, z jaką mój znajomy mógł procesować umowy. Ułatwiając ludziom podpisywanie umów, jego współczynnik konwersji ustnych umów na podpisane umowy wzrósł do 80%. Czasami to brak odpowiednich przepisów spowalnia możliwości działania i rozwoju.
 

2. Zwiększaj efektywność

W związku z obecnym kryzysem wielu z nas po raz pierwszy wprowadziło (czasami bardziej z musu) system pracy zdalnej i zdecydowanie częściej korzysta z wielu popularnych narzędzi do wideokonferencji. Trend ten pokazuje nam, że jest potrzeba, aby ludzie pracujący do tej pory w jednym biurze, byli ze sobą w kontakcie chociażby telefonicznym. Jak się ma w tej sytuacji ich wydajność?  Oczywiście dużo zależy od tego na ile dany pracownik jest odpowiedzialny i zorganizowany, czy jest rozpraszany przez prośby rodziny, czy ma wygodne miejsce do pracy?
Jeśli powyższe warunki są spełnione, to czas zaoszczędzony chociażby na dojazdach do pracy i z powrotem, przełoży się na zwiększenie wydajności biznesowej i osobistej. Może to być duża wygrana zarówno dla pracownika, jak i firmy. W konsekwencji należy wziąć pod uwagę nie tylko korzyści takie jak zdrowie, szczęście i wzrost produktywności pracownika, ale również niższe koszty stałe za np. wynajem biura.

Innym efektem obecnej wirtualizacji pracy jest to, że możesz rozważyć zatrudnienie każdego (o ile Twój biznes tego potrzebuje) bez względu na to, gdzie mieszka. Geografia nie musi więc stanowić ograniczenia dla budowania najlepszego możliwego zespołu. Inwestuj w narzędzia pracy, które pomogą Ci poprawić jej efektywność i wydajność. Ważne są też certyfikaty i referencje potwierdzające jakość Twojego produkt

3.  Poprawiaj i uaktualniaj procesy

Kiedy myślisz o ulepszeniu procesów i pracy ludzi oraz o tym, jak wykorzystać cyfryzację i wirtualizację w celu zwiększenia swoich umiejętności, kieruj reklamy na obszary działalności, w których występuje jakakolwiek wymiana kontaktów między zespołami, dostawcami, klientami itp.

Dzięki nowym procesom i technologii możesz poszerzyć swoją bazę potencjalnych klientów w dowolnym miejscu na świecie, możesz również digitalizować jak najwięcej swojej pracy, aby ułatwić jej replikację i maksymalnie usprawnić. W ten sposób możesz być w stanie naliczyć taką samą stawkę, jaką pobierałeś np. za 15 godzin pracy - ale teraz wykonasz tą samą pracę w zaledwie 10 godzin. W ten sposób możesz skutecznie skalować biznes.

Obecnie jest coraz więcej dostępnych narzędzi, które pomogą przenieść firmę na wyższy poziom. A jeśli masz teraz trochę czasu, być może masz okazję przemyśleć, jak można przeprowadzić cyfryzację i wirtualizację, aby rozszerzyć swój biznes w taki sposób, abyś mógł skalować swój wzrost i szybko rozwijać się w przyszłości.