Jak tworzyć wspaniałe miejsca pracy?

2022-01-12

Wielu właścicieli firm zmaga się z pytaniem „Jak tworzyć wspaniałe miejsca pracy?”

Badania potwierdzają, że w tym procesie nie można pominąć jednej ważnej dla pracowników wartości.

Zaufanie.

Ankiety przeprowadzone wśród pracowników w różnej wielkości firmach, wskazują że jeśli kierownictwo (każdego szczebla) jest przejrzyste w swoich praktykach biznesowych i ma wypracowane dobre sposoby komunikacji z pracownikami, to wówczas ta przejrzystość rodzi zaufanie.

Według raportu opublikowanego w Harvard Business Review, pracownicy w organizacjach o wysokim zaufaniu są bardziej produktywni, lepiej współpracują i pozostają w swoich obecnych firmach dłużej niż ich koledzy zatrudnieni w organizacjach o niskim zaufaniu.

W jednym z badań przeprowadzonym przez Paula Żaka, pioniera w dziedzinie neuroekonomii i autora Trust Factor: The Science of Creating-High-Performance Companies, jego zespół zmierzył aktywność mózgu ludzi podczas ich pracy i odkrył, że zaufanie jest czynnikiem, który sprawia, że ​​praca jest ekscytująca, produktywna i innowacyjna. Chcąc lepiej zrozumieć, dlaczego ludzie ufają sobie nawzajem, Żak odkrył, że chemiczna oksytocyna w mózgu jest katalizatorem ułatwiającym zaufanie i komunikację z innymi.

Aby promować większe zaufanie w zespołach pracowniczych, stwierdzono, że prospołeczne zachowania przywódcze, takie jak na przykład empatia i współczucie, uwalniają w mózgu m.in.  oksytocynę, która poprawia samopoczucie.

Przenosząc kwestie zaufania na bardziej praktyczny poziom w Point of View Kierownicy i Liderzy robią kilka rzeczy, które dobrze korelują z zachowaniami opartymi na zaufaniu:

   - utrzymujemy kulturalne i otwarte sposoby komunikacyjne

   - dzielimy się z pracownikami swoją wizją przyszłości i kierunkami rozwoju w zakresie projektu, czy działu

   - badamy puls organizacji, stale słuchając i odpowiadając na to, co słyszymy, abyśmy mogli służyć potrzebom swoich ludzi, aby oni z kolei służyli firmie

   - dajemy pracownikom szerokie możliwości szkolenia i rozwoju.

„Codziennie wspieramy Point of View w tworzeniu dobrego miejsca pracy i jako liderzy jesteśmy świadomi jak ważne jest budowanie zaufania”.

Kierownicy i Brygadziści POV wykazują zaangażowanie w dążeniu do celu, który inspiruje innych do naśladowania, co bezpośrednio przekłada się na jakość obsługi naszych Klientów. Kiedy liderzy mają silną skłonność do zaspokajania potrzeb innych, kiedy okazują szczerą troskę i współczucie dla swoich ludzi, troszcząc się o ich najlepszy interes, pojawia się zaufanie.

Jeśli jesteś lub chcesz być liderem, wiedz, że Twoi ludzie patrzą na ciebie teraz, szukają wskazówek i pewnej drogi naprzód. Chcą wiedzieć, że mogą Ci zaufać w podejmowaniu dobrych decyzji; chcą usłyszeć głos nadziei, zobaczyć zrozumienie nawet w chaosie codzienności.

A jeśli chcesz znaleźć bezpieczeństwo i zapewnienie doskonałej obsługi – to masz szansę rozpocząć współpracę z doświadczonym partnerem jakim jest Point of View – Lider na rynku usług logistycznych, który dba o zaufanie, dobrą komunikację i wysoką kulturę biznesu.

Kiedy organizacje inwestują w tworzenie kultury wysokiego zaufania, zwrot z inwestycji jest niewspółmierny. Świetne miejsca pracy charakteryzują się znacznie mniejszą rotacją i przyciągają pracowników, którzy dobrze się w nich czują i identyfikują się z interesami firmy, dzięki czemu Klienci POV czują się zaopiekowani.